Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Juridiskais aspekts

DHL tīmekļa vietnes noteikumi un nosacījumi un DHL lietotāju privātuma ievērošanas priekšraksts tīmekļa vietnēs.

Noteikumi un nosacījumi - DHL Tīmekļa vietne

Šajā lapā jūs atradīsiet DHL Tīmekļa vietnes noteikumu un nosacījumu standarta versiju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktām valstīm var tikt piemēroti dažādi noteikumi un nosacījumi.

DHL Tīmekļa vietnes lietošanas Noteikumi un nosacījumi ir sekojoši:

Autortiesības

Autortiesības šajā izdevumā pieder DHL International GmbH..

Atļauja atjaunināt

Jebkura persona var atjaunināt jebkuru materiāla daļu šajās tīmekļa lappusēs, ievērojot sekojošus nosacījumus:
  • Materiālu drīkst lietot tikai informācijai un nekomerciāliem nolūkiem
  • Tas nedrīkst tikt nekādi pārveidots
  • Nedrīkst veidot neatļautas DHL preču zīmju kopijas
  • Jebkurai kādas materiāla daļas kopijai jāiekļauj sekojošs autortiesību paziņojums:
    Copyright ©  DHL International GmbH. Visas tiesības rezervētas.

DHL Preču zīmes

‘DHL’, ‘DHL Worldwide Express’, ‘DHL Express’, ‘DHL Parcel’, ‘DHL eCommerce’, ‘DHL Freight’, ‘DHL Supply Chain’, ‘DHL Global Forwarding’, ‘DHL Europlus’, ‘Jumbo Box’, ‘DHL Economy Select’, ‘DHLJetline’, ‘DHL Sprintline’, ‘DHL Secureline’, ‘DHL Express Easy’, ‘DHL Easy Shop’ , ‘DHL Connect’, ‘EasyShip’ ir DHL International GmbH vai jebkuras citas DHL grupas kompānijas preču zīmes, kas reģistrētas vismaz vienā jurisdikcijā. Šo preču zīmju lietošanai netiek izsniegtas vai nozīmētas licences. Šīs preču zīmes nedrīkst tikt kopētas, lejupielādētas, atjaunotas, lietotas, pārveidotas vai izplatītas nekādā veidā (izņemot kā autorizētas materiāla, kas parādās šajās tīmekļa lapās, neatņemamas daļas kopija, kā izklāstīts iepriekšējā iedaļas rindkopā) bez iepriekšējas rakstītas atļaujas.

Citas Preču zīmes un preču nosaukumi

Visas citas preču zīmes vai preču nosaukumi, kas pieminēti šajos materiālos, ir atbilstošu to īpašnieku īpašums.

Jūsu komentāri

DHL vēlas no jums atgriezenisku reakciju un novērtē jūsu idejas un ieteikumus, taču nav iespējams atbildēt individuāli uz katru komentāru. DHL varēs brīvi lietot un rīkoties ar jebkuru jūsu iesniegto informāciju.

Interaktīvo iespēju lietošana šajā vietnē.

Jūsu ērtībai DHL var nodrošināt interaktīvas iespējas šajā vietnē, kā pieeja ierakstiem un lietotāju komentāriem. Jūs esat tiesīgs lietot šīs iespējas vienīgi norādītajiem nolūkiem un ne citiem.

Precizitāte šajā vietnē

Šīs tīmekļa lapas var saturēt nejaušas neprecizitātes vai tipogrāfiskas kļūdas, kas tiks izlabotas pēc DHL ieskatiem tiklīdz atklātas. Informācija šajās tīmekļa lapās tiek regulāri atjaunota, taču neprecizitātes var palikt vai parādīties, ja pastāv atšķirības starp precizējumiem. Internets tiek uzturēts neatkarīgi daudzās pasaules vietās un daļa informācijas, kas pieejama caur šī tīmekļa lapām, var nākt no avotiem, kas atrodas ārpus DHL. DHL atsakās no jebkādām saistībām vai atbildības par šādu saturu.

Vīrusi

DHL veic visus pieņemamos mēģinājumus nepieļaut vīrusus šajās tīmekļa lapās, taču nespēj aizsardzību nodrošināt pilnībā un neatzīst atbildību par vīrusiem. Lūdzu, izmantojiet visus atbilstošos drošības līdzekļus pirms lejupielādējiet informāciju no šīm tīmekļa lapām.

Atteikšanās no garantijām

Pakalpojumi, saturs un informācija šajā tīmekļa vietnē tiek nodrošināti, balstoties uz principu „kā ir”. DHL vislielākajā mērā, ko pieļauj likumdošana, atsakās no garantijām, vai tās būtu tiešās, netiešās, likumā noteiktās vai citādas, ieskaitot arī, bet ne tikai netiešās pieprasījuma garantijas, trešo pušu tiesību nepārkāpšanu un piemērotību noteiktam nolūkam. DHL, tā filiāles un licences devēji nedod pārstāvību vai garantijas par DHL tīmekļa vietnē, sistēmās vai caur tām nodrošināto pakalpojumu, satura vai informācijas precizitāti, pilnību, drošību vai savlaicīgumu. Nekāda caur DHL sistēmām vai tīmekļa vietni iegūtā informācija neradīs garantiju, ko DHL nav precīzi noteikuši šajos noteikumos un nosacījumos.

Dažas jurisdikcijas nepieļauj netiešo garantiju ierobežojumus, tāpēc ierobežojumi un izņēmumi šajā sadaļā var neattiekties uz jums. Ja jūs darbojaties kā patērētājs, šie noteikumi neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības, kas nevar tikt neievērotas, ja tādas pastāv. Jūs piekrītat un apstiprināt, ka atbildības un garantijas ierobežojumi un izņēmumi, kas paredzēti šajos noteikumos un nosacījumos, ir taisnīgi un pieņemami.

Atbildības ierobežojums

Likumdošanā pieļautajā apjomā DHL, tā filiāles, licences devēji vai jebkuras trešās puses, kas minētas DHL tīmekļa vietnē, nekādā gadījumā nebūs atbildīgas par jebkādiem nejaušiem, netiešiem, tipveida, soda un izrietošiem zaudējumiem, zaudētu peļņu vai zaudējumiem, kas radušies zudušas informācijas vai biznesa pārtraukšanas rezultātā, DHL tīmekļa vietnes un DHL sistēmu, pakalpojumu satura vai informācijas lietošanas vai nespējas lietot rezultātā, vai balstoties uz garantijā, līgumā vai likumā noteiktu atlīdzināmu zaudējumu, likuma pārkāpumu vai jebkuru citu juridisku pieņēmumu, un neatkarīgi no tā, vai DHL ir informēti par šādu zaudējumu iespēju. Neierobežojot iepriekšminēto, piemērojamajā likumdošanā atļautajā apjomā, jūs piekrītat, ka nekādā gadījumā DHL kopējā atbildība par jebkādiem bojājumiem (tiešiem vai citādiem) vai zaudējumiem, neskatoties uz darbības vai pretenziju veidu līgumā, likumā noteiktā atlīdzināmā zaudējumā vai citādi, nepārsniedz 100.00 EUR. Likumdošanā atļautajā apjomā līdzekļi, kas noteikti jums šajos noteikumos un nosacījumos ir izņēmums un tie ir ierobežoti līdz tiem, kam tie skaidri paredzēti šajos noteikumos un nosacījumos.

Produkti un pakalpojumi

Ja vien rakstiski nav norunāts citādi, šajās tīmekļa lapās minētie transportēšanas produkti un pakalpojumi ir DHL pārvadāšanas Noteikumu un nosacījumu objekts. Tā kā tie var atšķirties atkarībā no kravas izcelsmes valsts atrašanās vietas, lūdzu, sazinieties ar tuvāko DHL servisa centru, lai iegūtu vietējo noteikumu un nosacījumu eksemplāru. Ne visi DHL produkti un pakalpojumi var būt pieejami katrā valstī.

Informācijas izpaušana

Visa informācija, ar ko DHL apgādā šo tīmekļa lapu apmeklētāji, tiek uzskatīta par konfidenciālu un netiks izpausta trešajām personām, izņemot, ja tā nepieciešama pakalpojumu nodrošināšanai.
DHL International GmbH (turpmāk tekstā „DHL”) ir patīkami, ka Jūs esat apmeklējis(-usi) mūsu tīmekļa vietni un Jūs interesē mūsu uzņēmums, produkti un pakalpojumi. Mums ir svarīgi, lai visas uzņēmējdarbības norises laikā Jūsu personas dati būtu aizsargāti.

Turpmākajā izklāstā mēs paskaidrosim, kādu informāciju DHL ievāc, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, un kā šī informācija tiek izmantota.