Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true
Ilgtspējīgu loģistiku
New Window

Kā biznesa inovācijas un „zaļās” prasības virza oglekļefektīvu rūpniecību

Lejupielādēt pētījumu par ilgtspējīgu loģistiku New Window

Zaļās loģistikas risinājumi

Klimata izmaiņas ir viena no lielākajām problēmām, ar ko saskaras mūsu paaudze. Institūcijas un patērētāji aizvien vairāk no uzņēmējiem pieprasa, lai tie veiktu aprēķinus, uzskaitītu un samazinātu izmešus.

Pārskata sniegšana par siltumnīcu gāzēm (SG) ir pirmais solis, lai padarītu jūsu loģistiku zaļāku.

DHL sniedz divus pakalpojumus – Oglekļa pārskats un uzlabots Tiešsaistes oglekļa informācijas panelis.

Oglekļa pārskats

 • Jūsu transporta operāciju izmešu kartes DHL tīklā
 • To var sagatavot katru mēnesi, reizi ceturksnī vai reizi gadā
 • Aprēķini piesaistīti siltumnīcas gāzu mūža cikla uzskaites un pārskatu standartam
 • Aprēķini ir piesaistīti standartam EN 16258 „Energopatēriņa un siltumnīcefekta gāzu (GHG) emisiju aprēķina un deklarēšanas metodoloģija transporta pakalpojumu jomā (kravas un pasažieru)”
Tiešsaistes oglekļa informācijas panelis

To raksturo visi ieguvumi, ko sniedz oglekļa pārskati, kā arī:

 • Visas Jūsu piegāžu transportēšanas ķēdes izmešu kartes — ieskaitot trešo pušu tīklus
 • Izmešu kartes līdz atsevišķa sūtījuma līmenim
 • Elastīgi dažādu oglekļa pārskatu skatījumi — ļauj vienkāršot izmešu uzlabojumu mērījumus
 • Spēja simulēt un novērtēt oglekļa pēdas un efektivitātes rādītājus
 • Palīdz optimizēt piegādes ķēdi un stratēģisku lēmumu pieņemšanu

Piegādes ķēdē ir daudz iespēju samazināt izmešus.

 • Mēs esam ekoloģiski efektīvu loģistikas procesu eksperti
 • Mēs strādājam kopā ar jums, lai izstrādātu pielāgotus risinājumus
 • Mūsu mērķis ir uzlabot efektivitātes pasākumus un līdz minimumam samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi, kas saistīta ar jūsu loģistiku
Konkrētu iespēju jomu uzskaitījums ietver:

 • Degvielas un transportlīdzekļu vadību
 • Autoparka optimizāciju
 • Modālo pārvietošanu
 • Tīkla konstrukciju
 • Energoefektīvu nekustamo īpašumu

 • Pilnībā sertificēta jūsu siltumnīcefekta gāzu emisiju kompensēšana, izmantojot ieguldījumus starptautiski atzītos klimata aizsardzības projektos
 • Kompensējamo emisiju verificēšanu nodrošina autorizēta trešā puse (SGS)
 • Ikgadēja sertifikācija publiskai lietošanai
   
Lūdzam ņemt vērā, ka klimatam neitrāli pakalpojumi ir pieejami tikai komplektā ar uzlabotu oglekļa pārskatu.

Šodienas biznesa izaugsme un efektivitāte ir jālīdzsvaro ar bezatkritumu tehnoloģijām, atjaunojamiem resursiem, klimata elastīgumu un vides snieguma pasākumiem.

DHL vides risinājumi nodrošina risinājumu klāstu, tostarp:

 • Atkritumu vadību — globāli risinājumi Jūsu atkritumu plūsmu savākšanai un pārstrādāšanai ar mērķi pārvērst izmaksas par ienākumu plūsmu un palīdzēt sasniegt jūsu bezatkritumu darbības mērķus
 • Paplašināta ražotāja atbildība — datu vākšana, fiziska pārstrāde un pierādījumu sniegšana, lai nodrošinātu atbilstību kompleksām likumdošanas prasībām, ļaujot Jums koncentrēties uz savu galveno biznesu
 • Vadošais vides partneris — mūsu konsultāciju un atbalsta programmas tiek izplatītas visā Jūsu piegāžu ķēdē no darbinieku pieņemšanas līdz vispusīga tīkla izstrādei, lai palīdzētu sasniegt arī jūsu preču vides mērķus